WAKO 290-63701 LabAssay ™ 甘油三酯檢測試劑盒

WAKO 290-63701 LabAssay ™ 甘油三酯檢測試劑盒

品牌:日本WAKO
英文名稱:LabAssay™ Triglyceride
中文名稱: LabAssay ™ 甘油三酯檢測試劑盒
貨號:290-63701
儲存條件:2-10℃

WAKO:290-63701 LabAssay ™ 甘油三酯檢測試劑盒產品描述:甘油三酯,是低密度脂蛋白和乳糜微粒的主要成分,在膳食脂肪的能量供應和運輸等代謝過程中起到重要的作用。本品是檢測N-(2-羥基-3-磺丙基)-3’5-二甲氧基苯胺鈉鹽進行酶促反應生成藍色色素的吸光值,定量測定小鼠血清中的甘油三酯。使用微孔板檢測,僅需少量樣品,可同時進行多樣品檢測,也可以使用試管。

產品性能(吸光值):
ddH2O : Max.0.10
甘油三酯樣品:0.09-0.25 300mg/Dl

特異性(甘油三酯濃度):
對照血清濃度:within 12%之間
檢測波長:600nm

Wako LabAssay系列試劑盒是利用實驗動物的血清進行生化檢驗的試劑盒。使用微孔板檢測,僅需少量樣品,可同時進行多樣品檢測,檢測常規的臨床生化指標(脂質,酶,蛋白質,糖)。

WAKO:290-63701 LabAssay ™ 甘油三酯檢測試劑盒相關產品如下:

Wako ?? ?329-56693?? ?FibreCat(R) 3004[Dipotassium Dioxotetrahydroxoosmate(VIII)-Triethylamine PE?? ?–?? ?5g?? ?–
Wako ?? ?329-56671?? ?FibreCat(R) 3002[Sodium Ruthenate(VII) -Triethylamine PE fibres]?? ?–?? ?1g?? ?–
Wako ?? ?329-42021?? ?Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)?? ?–?? ?1g?? ?32005-36-0
雙(二亞芐基丙酮)鈀
Wako ?? ?329-39331?? ?(Cyclopentadienyl)(indenyl)zirconium(IV) Dichloride?? ?–?? ?500mg?? ?80155-52-8
環戊二烯基茚基二氯化鋯
Wako ?? ?329-37751?? ?Bis(ethylenediamine)palladium(II) Chloride?? ?–?? ?500mg?? WAKO:290-63701 LabAssay ™ 甘油三酯檢測試劑盒?13963-53-6
雙(乙二胺)氯化鈀(II)
Wako ?? ?328-94861?? ?Tetrakis(dimethylamino)titanium(IV)?? ?–?? ?5g?? ?3275-24-9
Wako ?? ?328-94241?? ?Phenylallylchloro[1,3-bis(diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene]palladium(II)?? ?–?? ?100mg?? ?884879-24-7
Wako ?? ?328-94143?? ?Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) Dimer?? ?–?? ?500mg?? ?12246-51-4
氯二(環辛烯)銥(I)二聚體
Wako ?? ?328-88893?? ?Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II)?? ?–?? ?5g?? ?14481-08-4
雙(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚烷二羧酸根合)鎂二水合物
Wako ?? ?328-86811?? ?Tris(cyclopentadienyl)erbium?? ?–?? ?1g?? ?39330-74-0
Wako ?? ?328-86311?? ?Bis(t-butylcyclopentadienyl)dimethylhafnium(IV)?? ?–?? ?100mg?? ?68193-45-3
二甲基二(t-丁基環戊二烯基)鉿(IV)
Wako ?? ?328-86291?? ?Bis(t-butylcyclopentadienyl)hafnium(IV) Dichloride?? ?–?? ?1g?? ?33010-55-8
雙(t-丁基環戊二烯基)二氯化鉿(IV)
Wako ?? ?328-85973?? ?Tris(cyclopentadienyl)lanthanum?? ?–?? ?5g?? ?1272-23-7
Wako ?? ?328-85951?? ?Bis(cyclopentadienyl)dimethylhafnium(IV)?? ?–?? ?1g?? ?37260-88-1
二甲基二(環戊二烯)鉿(IV)
Wako ?? ?328-85853?? ?Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)praseodymium(III)?? ?–?? ?5g?? ?15492-48-5
Wako ?? ?328-85772?? ?Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium(IV)?? ?–?? ?25g?? ?21959-01-3
Wako ?? ?328-85733?? ?Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium n-Hydrate?? ?–?? ?5g?? ?138521-17-2
雙(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚烷二羧酸根合)鋇二水
Wako ?? ?328-85711?? ?Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium(III)?? ?–?? ?1g?? ?15522-71-1

庫存信息隨時變更,準確貨期以下單時確認為準。

圖片僅供參考,請以實物為準。
正文中列出的所有試劑只能用于測試或研究,不能作為”藥品”,”食品”,”家庭用品”等使用。
我司所銷售的化學試劑、原料等所有產品(包括但不限于抗生素類、蛋白質類、試劑盒類產品等)僅限用于科學研究用途,不得作用于人體。